top of page

Martin Vaigl

*1972

O Martinovi a tanci? Pro Martina byl tanec tango, tango a tango a pak se seznámil s Jitkou, a teď je tady.

bottom of page