top of page

Odkazy na prameny

Podoba našich tanců je podmíněna čerpáním převážně z primárních a doplňkově i ze sekundárních zdrojů odpovídajících době, kterou představujeme. Vždy jsou výsledkem porovnávání tanečních a notových zápisů. Využíváme i překlady těchto zdrojů, ale vždy je konfrontujeme s originálem.

 

Zde jsou odkazy na nejdůležitější z nich:

Lutio: Compasso’s Ballo Della Gagliarda
Transkripce spisu o gagliardě z roku 1560 [IT]

 

Caroso, Fabritio: Il Ballarino
Faksimile a překlady italského spisu z roku 1581 [IT, EN, CZ]

 

Arbeau: Orchestrographie

Zásadní spis o renesančním tanci z roku 1589 [FR, CZ]

 

Lutii: Opera bellissima… di gagliarda

Transkripce spisu o gagliardě z roku 1589 [IT]

 

Vega, Lope de: El maestro de danzar
Výpisky z divadelní hry Lope de Vegy Učitel tance (1594) [CZ, ESP]

 

Caroso, Fabritio: Nobiltà di Dame

Faksimile, transkripce a český překlad italského spisu z roku 1600 [IT]

 

Negri, Cesare: Le Gratie d’Amore

Faksimile a transkripce italského spisu z roku 1602 [IT]

 

Negri, Cesare: Nuove Inventioni Di Balli
Faksimile a transkripce italského spisu z roku 1604 [IT]

 

Navarro, Juan de Esquivel: Discursos Sobre el Arte Del Dançado
Faksimile a transkripce španělského spisu v italském stylu z roku 1642 [ES]

bottom of page