top of page

A Balli! 

ve staré italštině výzva „Do tance!" či „Tanečně!"

Oba tyto významy se snažíme naplnit. Vtáhnout diváky do tance, a to podle příležitosti buď jenom duchem, či přímo fyzicky. A samozřejmě se pohybovat tanečně, s radostí, tak, aby tanečníci a hudebníci spolu vedli dialog, jak to žádali již staří mistři, z jejichž děl vycházíme. Kdy tanečník tancem zprostředkovává svůj pocit, prožitek z hudby a hudebník vnímá náladu na pódiu a svou hrou ji podle projevu tanečníka podporuje.

 

Dbáme na historickou věrnost, tanečníci i hudebníci jsou oděni v rekonstrukcích šatů představované doby, místa i společnosti. 

Hudebníci hrají na repliky dobových nástrojů unikátních v prostoru střední Evropy. Použité rekvizity odpovídají době i společnosti, jíž ztvárňujeme.

 

Tančíme rekonstrukce renesančních tanců z italských tanečních sbírek konce 16. a počátku 17. století. Skladby, které hrajeme a na které tančíme, si sami rekonstruujeme z původních notových zápisů či loutnových tabulatur. Umožňuje nám to tančit tance tak, jak byly zapsány, bez úprav, které bývají nutné u hudby nahrané bez přítomnosti tanečníka či zasvěceného muzikologa, stejně jako ty, které jsou ostatním tanečním skupinám nedostupné, protože je prozatím nikdo nenahrál.

bottom of page